Unego OÜ
       väärtustades vaimset vara

Eesti English


Intervjuu minuga teadlikkuse teemal Valkianen juhtimisblogis: https://soundcloud.com/veiko-valkiainen/helena-lass
Intervjuu Ingvar Villidoga: https://soundcloud.com/veiko-valkiainen/ingvar-villido-150717-2127
VIDEO: Prof. Mark Williams
"The science of Mindfulness"


VIDEO: Daniel Siegel, MD
"Mindfulness & Neural Integration"


Mida tähendab teadlikkus?

Võimekust reaalajas toimuvast teada saada. Teadvustamise võime abil loob inimene kontakti ennast ümbritseva maailmaga (kasutades tunnetusvahendeid), kui ka märkab omaenda sisemaailmas toimuvat. Kui teadvustamisvõime suunatus ja stabiilsus sõltub eelkõige välise stiimuli köitvusest, nimetatakse seda tähelepanuks. Kui inimene ise teab, kus tema teadlikkus on ja ta juhib seda ise, nimetatakse seda teadvelolekuks.

Miks on teadlikkus tähtis?

See on võti igasuguse juhtimise juurde.


Kas teadlikkus on sama, mis ärksameelsus / mindfulness?

Võrdusmärki nende vahele panna ei saa. Teadlikkuse rakendamiseks on erinevaid õpetusi ja viise. Ärksameelsus on üks võimalik uks, mida ka teadusmaailmas on viimasel ajal põhjalikumalt uurima hakatud. Ärksameelsuse õpetus on esialgselt loodud teraapiameetodina, mis kasutab teadlikkuse rakendamise võimalustest vaid murdosa. Tänaseks läbi viidud uuringud on näidanud, et juba selle murdosa kasutamine omab märkimisväärset efekti elukvaliteedi parandamisel. Võib vaid aimata, mis mõju oleks teadlikkuse kogu potentsiaali kasutamisel inimkonna jaoks.


Miks teadlikkuse teema praegu aina enam kõlapinda leiab?

Sellepärast, et tehnoloogia arengu ja infoajastuga sammu pidamiseks ei piisa enam vaid mentaalse aparaadi kasutamisest. Enam pole niivõrd oluline salvestada võimalikult palju infot (mis on mentaalsuse funktsioon), vaid eristamisvõimet ning oskust taibata seoseid erinevate infoühikute vahel (teadveloleku kaudu ligipääsetavad oskused). Samuti ei ole inimesed eriti head omaenda emotsioonide reguleerijad, lastes nende aktiveerumist juhtida alateadlikul automaatikal ning sellest tulenevalt käituda emotsiooni ajendil, tundes paratamatust. Emotsionaalselt kallutatud inimene ei pääse ligi oma ressurssidele ega annetele ning kaotab võimekuse mõelda ja käituda arukalt. Teadlikkus on emotsioonide ja mentaalsuse põhimõtteliseks korrastamiseks ning juhtimiseks efektiivseim ja turvaliseim vahend. 


Kas teadlikkus on vaimne õpetus?

Teadlikkus on iga inimese võime teadvustada ja teadvelolek inimese rahulik, normaalne seisund. Teadlikkus võimaldab juhtida oma sisemisi funktsioone, võimaldades teha vaimset tööd, olla vaimselt vormis ning hoida ära vaimse tervise häireid.   


Kas igaüks saab teadlikkust õppida?


Teadlikkus on teadvustamisvõime - ilma selleta ei teaks sa isegi, et olemas oled. Seega igaüks juba kasutabki teadlikkust, kuigi väga väikeses ulatuses ja enamasti mitte sihilikult. Enamus inimestel asendab teadlikkuse kasutamist automaatpiloot (alateadlik automatism), mis põhineb teadaoleva kordamisel (mõtetes, emotsionaalsetes reaktsioonides, käitumises jne). Teadlikkuse sihilikult rakendama õppimine tähendab esmalt selle eristamist mõtlemisest ja emotsioonidest ning seejärel subjekt-objekt suhte taas avastamist.