Unego OÜ
       väärtustades vaimset vara

Eesti English


Lisaks tööle psühhiaatrina on minu teine põhitegevus Ingvar Villido poolt välja töötatud Teadliku Muutuse Kunsti meetodi õpetamine ja selle integreerimine vaimse tervise valdkonnaga. Oma kursustel pööran suuremat rõhuasetust meditsiiniteaduse ja empiirilise vaate kokkupuutepunktidele, vaimsele vormile ning depressiivsusest ja ärevusest vabanemisele.

14 - 15 september 2018
23 - 24 november 2018
UNEGO OÜ KONTAKT:

Aadress: Pirita tee 20p,
III korrus, Tallinn, 10127
(Lauluväljaku kõrval) 


Registrikood: 12582645

Tegevusluba: L03714

Arvelduskonto: LHV Pank
(IBAN) EE277700771001702513


Dr.Helena Lass, MD psühhiaatrias

2013- ....  Unego OÜ, psühhiaater ja asutaja
2004-2013 PERH Psühhiaatriakliinik, psühhiaatria eriala residentuur
1998-2004 Tartu Ülikool, arstiteaduse eriala
1995-1998 Tallinna Inglise Kolledz
1991-1995 Tallinna 21 Keskkool

 


Olen spetsialiseerunud täiskasvanute psühhiaatriks ja tegelen järgmiste häirete raviga:

- läbipõlemine
- stresshäired (post-traumaatiline stresshäire, äge stressrektsioon)
- kohanemishäire
- meeleoluhäired (depressioon, bipolaarne häire, sesoonne meeleolulangus)
- ärevushäired (generaliseerunud ärevushäire, paanikahood, lihtfoobiad, somatisatsioonihäired)
- unehäired
- internetisõltuvus ja digitaalne distress
- skisofreenia (koostöös patsiendi statsionaarse raviarstiga)

Tegelen ka söömishäirete ja kergekujuliste sõltuvushäirete (suitsetamine, alkoholisõltuvus) psühhoteraapia osaga, kuid ei korralda nende häirete medikamentoosset ravi.


Minuga konsulteerimiseks pakun välja järgmisi võimalusi (tegemist on erapraksisega, kõik vastuvõtud toimuvad isiklikul finantseeringul):

Pakett I:  4 x 90min - 500€

Pakett II: 5 x 60min - 500€

Ühekordne konsultatsioon, esmane (60min) - 100€


Korduv vastuvõtt (45min): 75€


Kohtumiste jooksul:

  1. kaardistame olukorra, diagnoosi klassi ja seisundi raskusastme; 
  2. koostame raviplaani (ravimid + teraapia + haridus);
  3. jälgime ravi efektiivsust (vajadusel korrigeerime);
  4. õpid intra-personaalseid oskusi;
  5. saad aru oma häiret vallandavatest faktoritest ning õpid neid varakult ära tundma;
  6. rajad baasi relapside (taas-ägenemiste) ära hoidmiseks;


Vastuvõtud saad ära jaotada Sulle sobiva ajavahemiku peale, kuid peavad toimuma 6 kuu jooksul (kohtumistena vastuvõturuumides või Skype teel). Ma ei tee koduvisiite, ei tegele relvalubade ega tõendite väljastamisega.


Võta ühendust: helena.lass@unego.ee ja telefonil 56609432​NB! Unego OÜ ei tegele relvalubadega. Samuti ei väljastata retsepte stimulantidele ega ainuüksi rahustitele (v.a. kui viimased on suurema raviskeemi üks vajalik osa).