Unego OÜ
       väärtustades vaimset vara

Eesti English
TAGASISIDE AVALIKELT ESINEMISTELT / LOENGUTEST

Kuna meie töö on pingeline ja sisaldab palju suhtlemist ja olukordi, mis tekitavad erinevaid emotsioone, siis on hea teada kuidas ennast kõrvalt jälgida, juhtida  ja  kaitsta võimaliku läbipõlemise ja liigse stressi eest. Hea on teada, millised protsessid meie ajus sünnivad ja et meil on võimalus oma mõtlemis-  ja käitumismustreid muuta ja kujundada.  Koolituse käigus sai igaüks tegeleda iseendaga, ennast avastada. Selles mõttes erines see koolitus teistest siiani läbitud koolitustest, kus valdavalt tegeletakse vastastikkuse mõttevahetusega.  Peale koolitust siginesid meie omavahelisse suhtlemisse märksõnad, näiteks nähes mõnda kolleegi olukorras, mida olime koolitusel käsitlenud, siis  märksõna lausumise peale oli kohe teada, millist koolitusel läbitud metoodikat tuleks kasutada. Ja uuriti, millal  tuleb jätkukoolitus.
 

Tiina Sams, Innove juhataja asetäitja
Inimestele väga meeldis ja nad jäid rahule. Edastan enda ja kuulajate poolsed tänusõnad ettekande eest.

Kristel Kukk, Tarbijakaitseameti haldusosakonna spetsialist
Meie ühiskoolitusel kuulas Helena ettekannet "Mida teha madalseisus" 90 inimest ning kogutud tagasiside põhjal hinnati tema esinemist tervelt 9 palliga. Ta andis kasulikku mõtlemisainet, oli lihtsasti jälgitav, praktiline ning hea esinemisoskusega. Oli selge, et ta teab väga hästi, millest räägib ning suudab luua teemade vahel elulisi seoseid.

Teda on lihtne edasi soovitada ning uuesti koolitama kutsuda.

Mari Moora, Uus Maa personalijuht
Osalejate kommentaarid Helena esinemise kohta Eesti Juhtide Päeval, 4.dets. 2014:

·       Helena esitlus oli huvitav ja vajalik igale inimesele, osata teadlikult kuulata ja suunata enda taju
·       väga huvitav lähenemine vaimse vormi arendamiseks
·       suurepärane esinemine )
·       väga põnev vaatenurk ja teema
·       Helena eristus teemaga nii sisult kui esitluselt, puudutas vähetuntud ja teadvustamata valdkonda
·       väga huvitav ettekanne ja väga hea esineja  
·       vägagi intrigeeriv ning huvitav teema, mida kindlasti juurde uurin. Suur tänu.
·       keskendumine igapäevaselt on väga oluline teema:)
·       ettekanne igati üldhariv.
·       põnev asjale lähenemine


 


" Väga huvitav ja vajalik loeng tööstressist"
Regina Salmu, kommunikatsioonikonsultant
 
"Aitäh sisuka ja huvitava loengu eest"
Katrin Alujev, personalidirektor
 


TAGASISIDE TEADLIKKUSE KURSUSELT